Na transparentním účtu je více než 110 000 Kč.

Letošní advent je pro nás výjimečný. Byl naplněn nejen radostným očekáváním a přípravami na Vánoce. Byl naplněn setkáváním s Vámi všemi, kteří se zúčastnili naší Dobročinná aukce pro MEDICA. Naše díky patří opravdu všem, kteří věnovali svůj adventní čas a jakkoliv přispěli. Mimo jiné to Klub seniorů v Třinci, Bunkr, o p s, Základní škola […]