Solidární projekt mladých dobrovolníků

Solidární projekty jsou výzvou pro mladé lidi, kteří chtějí pozitivně ovlivnit své okolí, posílit vzájemné porozumění místní komunity, podpořit lokální občanský rozvoj, být iniciativní a inspirovat i ostatní okolo sebe. Pět mladých lidí aktuálně získalo na 6 měsíců finanční podporu na svůj projekt. Cílem projektu je vytvořit 20 smyslových rámečků a deček pro nácvik jemné […]

O naší odborné poradně

Odborné sociální poradenství pro osoby v terminálním stádiu a jejich rodinné příslušníky. Naším posláním je odborně a lidsky podporovat rodiny v každodenní náročné péči o své blízké, doprovázet je v nelehké době při umírání i po úmrtí, a to v jejich přirozeném domácím prostředí.Cílem je poskytnout odborné sociální poradenství lidem, kteří se ocitnout v nepříznivé […]