Solidární projekt mladých dobrovolníků

Solidární projekty jsou výzvou pro mladé lidi, kteří chtějí pozitivně ovlivnit své okolí, posílit vzájemné porozumění místní komunity, podpořit lokální občanský rozvoj, být iniciativní a inspirovat i ostatní okolo sebe.

Pět mladých lidí aktuálně získalo na 6 měsíců finanční podporu na svůj projekt.

Cílem projektu je vytvořit 20 smyslových rámečků a deček pro nácvik jemné motoriky určených pro seniory, především
pro seniory s demencí. Inspiraci jsme čerpali z Montessori pedagogiky, kde jsou smyslové rámečky často využívány jako
učební pomůcka pro děti. V našem okolí vnímáme nedostatek pomůcek pro seniory a také nedostatek aktivizačních
činností.

Vnímáme také určitou bezradnost ze strany rodinných příslušníků pečujících o své blízké s demencí atd. Tito lidé
často nemají kapacitu studovat nějaké aktivizační techniky nebo finanční prostředky na nákup pomůcek. Proto jsme se
rozhodli vytvořit pomůcky, brožurky a informační video, které dáme k dispozici organizacím pracujícím s cílovou skupinou (dům s pečovatelskou službou, domov pro seniory, denní centrum). Brožurky i video budou volně dostupné na stránkách organizace. Doufáme, že tyto rámečky zaujmou pečovatelé a rodinné příslušníky a udrží seniory déle aktivní.

Více o solidárním projektu

O finance lze zažádat jako neformální skupina v počtu nejméně 5 mladých lidí, kteří jsou občany dané země, nebo pod hlavičkou organizace či instituce. Je žádoucí, aby byly detailně popsány veškeré aktivity jednotlivých členů neformální skupiny, které povedou k naplnění cíle jejich projektu. Členové neformální skupiny tak mají šanci realizovat pozitivní změny ve svém okolí a prostřednictvím jednotlivých fází projektu (příprava, implementace, evaluace a diseminace projektu) rozvíjet své osobní i pracovní kompetence. Solidární projekt může trvat 2-12 měsíců. Členem skupiny může být každý mladý člověk ve věku 18 až 30 let, který je residentem v ČR a je registrován v Databázi Evropský sbor solidarity. Skupina mladých lidí také může žádat pod záštitou organizace, která bude nejčastěji provádět pouze administrativní úkony.

Spolufinancováno Evropským sborem solidarity Evropské unie.

https://www.dzs.cz/program/evropsky-sbor-solidarity/projekty-granty

Chceš se připojit také?

Máš partu srdcařů, kteří chtějí svůj volný čas trávit aktivně a smysluplně?

Ozvi se, rádi tě příjmeme do našeho týmu dobrovolníků.

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289