Touch for better cognition

Pět mladých lidí věnovalo svůj čas dobré věci, koukněte, jak společně vytvářeli rámečky pro seniory v rámci projektu. Touch for better cognition

Děkujeme.

V rámci projektu bylo realizováno několik aktivit:

  1. Tvorba rámečků – nejprve jsme nakoupili materiál na dřevěné rámečky. Na textilní výplň rámečků jsme použili z větší části oblečení z místního charitního bazaru. Z toho byly vypárány a následně použité různé prvky. Další potřebné věcí (např. korálky, šicí materiál) byly dokoupené. Zjistili jsme, že není tak jednoduché vymyslet výplň 20 rámečků … na vymýšlení se tak podílelo víc členů, než bylo původně v plánu.
  2. Příprava materiálů – brožurka a videa. Materiál na videa se sbíral postupně, v polovině projektu se pak členové týmu začali této aktivitě vice a intenzivněji věnovat. Připravené materiály byly průběžně konzultovány s ostatními členy týmu a připomínky byly zapracované. Vytvořené materiály byly prezentované na setkání se seniory a následně uloženy na webových stránkách organizace.
  3. Další aktivitou projektu byly 3 setkání se seniory. První setkání bylo pilotní, nebyly k dispozici ještě všechny rámečky. Na setkání jsme chtěli otestovat, jak senioři budou reagovat, co se jim bude líbit, případně zda budou mít nějaké další nápady. Na základě tohoto setkání byly dotvořeny další rámečky. Rámečky si také zapůjčili pečovatelé a vyzkoušeli je individuálně u ležících seniorů, kteří se nemohli zúčastnit společného skupinového setkání. Na setkáních nás překvapil společenský rozměr celé aktivity – senioři byli rádi, že mohou být spolu a vyzkoušet něco nového. Práci s rámečky doprovázely kolikrát emoce, setkávali jsme se s různými reakcemi. Někteří si např. vybrali jeden rámeček a s tím pracovali celou hodiny a nechtěli zkoušet jiné, případně rámeček nechtěli půjčovat jiným. Bylo také zajimavé, že některé rámečky, u kterých zdraví senioři tvrdili, že neví, co s nimi dělat, byly u seniorů s těžší diagńozou velmi populární. Kromě těchto tří skupinových aktivit byly neplánovaně realizované i aktivity s dětmi v rámci Běhu pro hospic a také setkání s handicapovanými mladými lidmi v rámci táborů. Bylo velmi přínosné sledovat, jak s rámečky pracují jiné cílové skupiny.

Koukněte tedy na videa

Smyslove ramecky vznik – YouTube

Smyslove ramecky navod – YouTube

Medica 3nec | Facebook

Fotografie z návštěv zařízení

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289