SPOT – Jak to u nás chodí

https://youtu.be/Fc1rIFusfzQ

Spotová kampaň České Televize I MEDICA Třinec, letos podala svou žádost.

Žádosti o vysílání charitativních a osvětových spotůČeská televize poskytuje bezplatně neziskovým organizacím a projektům dává prostor pro vysílání jejich spotů, a to na základě zaslané žádosti.

Všechny žádosti procházejí třístupňovým systémem schvalování. Konečné rozhodnutí o schválení nebo odmítnutí žádosti a přidělení konkrétní kategorie (rozsahu) kampaně vydává komise složená z generálního ředitele České televize, ředitele Vnějších vztahů ČT, vedoucí Komunikace a vnějších vztahů ČT a dvou odborných externích hodnotitelů.

Spot si vyrábí a dodává pořadatel na vlastní náklady dle technických a obsahových kritérií. Stopáž spotu je maximálně 20 vteřin.

DĚKUJEME ČSOB, a.s. za DAR k pořízení filmového spotu, medializaci a osvětu činnosti mobilního hospice. Jen díky tomuto daru bylo možné spot vyrobit a nyní používat k další osvětě.

Sdílejte prosím tedy…

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289