CO-OL kryt pro vítěze Kvízomatu

Vítězka Kvízomatu ze ZŠ Zátopkových Třinec se svou celou 5. třídou měla dnes možnost vidět CO-OL kryt na Základní škole Kaštanová Třinec. Samozřejmě děti zaujala virtuální realita i zážitková ukázka První pomoci v podání Medica 3nec.

Děti měli úžasnou možnost nahlédnout i do zákoutí CO krytu a to právě díky paní ředitelce Mgr. Ivetě Hudzietzové.

Mnoho a mnoho dotazů dětí a učitelů, které byly zodpovězeny. Nechyběla samozřejmě ani nabídka dalšího využití zážitkových programů s realizací v CO-OL krytu.

Těšíme se na další vítěze a jejich spolužáky, máte na co těšit.

DĚKUJEME za sdílení.

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289