Nový automobil pro poskytování služeb mobilního hospice.

Celý rok 2022 jsme psali žádosti o spolufinancování automobilu pro sestřičky z mobilního hospice.

Sestřičky najezdí ročně za pacienty tisíce km na třinecku, jablunkovsku, českotěšínsku a v povodí řeky Stonávky. O péči nás žádá stále více rodin z širokého okolí, mnohdy žijící v podhorských oblastech se špatnou přístupností. Abychom mohli pružně reagovat na narůstající potřeby pacientů a jejich blízkých, potřebujeme další automobil. Pouze takto se naše služby dostanou k potřebným včas v kteroukoli hodinu, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Chceme být pacientům nablízku a pomáhat jim prožít konec života DOMA se svými blízkými.

Díky Nadace Divoké husy, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, ČSOB a třem Běhům pro hospic v Město Český Těšín, Statutární město Třinec, Návsí jsme mohli dnes pořídit nový automobil.

Společně jsme to zvládli, děkujeme Vám za podporu.

DĚKUJEME za sdílení.

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289