Běh pro hospic v Nýdku

 
Další krásné datum pro zápis do Vašeho diáře.
Přesně za měsíc 25.5. v 15.00 hodin, bude realizován Běh pro hospic Medica 3nec Nýdku. Start je opět klouzavý a na trati se můžete potkat s týmem Medica 3nec.
Nejedná se o běžecký závod, ale podporu myšlenky mobilního hospice. Tyto běhy se pořádají po celé republice https://www.behyprohospice.cz/hospice-v-cr/medica-trinec
Čas ani délka trati se neměří! Trať si můžete jen projít.
Každý účastník získává perníkovou medaili.
Startujeme od Domova Nýdek Hluchová, kde bude připraven i doprovodný program. Trasa vede krásnou přírodou. V rámci Běhu pro Hospic se zapojili spolupracující organizace a to Obec Nýdek, Domov Nýdek Hluchová, DDM Třinec a MAS Jablunkovsko.
Přímo na trati, a se zajištěním parkování a svozu nám pomohou dobrovolní hasiči z obce Nýdek.
K dispozici jsou dvě trasy, obě asfaltové po celou dobu běhu.
Po celou dobu akce bude probíhat doprovodný program.
Děti se pak mohou těšit na připravené stanoviště přímo na trati.
Medica 3nec zajišťuje bezplatné služby poskytující mobilní paliativní péči. Snažíme se o to, aby těžce nemocný člen rodiny mohl zůstat doma, netrpěl zbytečně bolestmi a konec života mohl prožít se svými blízkými. Hospicová péče vytváří důstojný prostor, v němž smrt a umírání neznamenají strach, utrpení a osamělost.
Díky této výzvě a úhradě startovného přispějete na provoz mobilního hospice v roce 2023. DĚKUJEME…
Registrace a bližší informace zde: