Kvalitní paliativní a hospicová péče v ČR

 
Konference s názvem „Kvalitní paliativní a hospicová péče v ČR“ aneb „Aby se všude umíralo hezky“ se konala v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou poslankyň
Mgr. Pavly Golasowské a MUDr. Romany Bělohlávkové
ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví
Děkujeme za pozvání.
 
 
 
 
 
 
.