ČSOB pomáhá regionům

 
Dejme srdce dohromady
ČSOB pomáhá regionům v každém z 15 regionů České republiky rozdělí 160 000 Kč – celkem tak darujeme lokálním projektům 2 400 000 Kč. Projekty však získají ještě více financí, k sumě od ČSOB budou připočteny dary od široké veřejnosti. Nejúspěšnější projekt v regionu získá od ČSOB 50 000 Kč, další projekty při splnění podmínek uvedených v pravidlech odměníme 40 000, 35 000, 25 000 Kč a 10 000 Kč.
Medica 3nec v rámci projektu nakoupí potřebné přístroje. Jedná se o dávkovač s rozšířenými funkcemi určený k podávání opiátů na tlumení bolesti a lehkou enterální výživovou pumpu k podávání naprogramovaných dávek enterální výživy volitelnou rychlostí. Pumpa je určena pouze pro enterální použití, a to jako přenosná pumpa i k použití u lůžka. Dávkovač je mobilní zdravotnický přístroj, který pracuje s běžně dostupnými injekčními stříkačkami. Dávkovač umožňuje nastavení denního dávkovacího profilu nebo aplikaci extra dávek. Pacientům mobilního hospice zaručí potřebnou pomoc DOMA. Neméně důležitý přínos má pro samotné zdravotní sestry, kterým urychlí podávání dávek v potřebnou chvíli u pacientů DOMA.
 
 
 
 
.