ČSOB pomáhá regionům podpořilo nákup přístrojů částkou 35 000 Kč

Úsilí, které jste investovali do přihlášení svého projektu a následné komunikace, se rozhodně vyplatilo. Srdečně vám
gratulujeme
 
k úspěchu v programu ČSOB pomáhá regionům.
Od veřejnosti jste vybrali krásných: 9 100 Kč
Dalších 35 000 Kč vám daruje ČSOB.
V rámci projektu nakoupíme potřebné přístroje. Jedná se o dávkovač s rozšířenými funkcemi určený k podávání opiátů na tlumení bolesti a lehkou enterální výživovou pumpu k podávání naprogramovaných dávek enterální výživy volitelnou rychlostí. Pumpa je určena pouze pro enterální použití, a to jako přenosná pumpa i k použití u lůžka. Dávkovač je mobilní zdravotnický přístroj, který pracuje s běžně dostupnými injekčními stříkačkami. Dávkovač umožňuje nastavení denního dávkovacího profilu nebo aplikaci extra dávek. Pacientům mobilního hospice zaručí potřebnou pomoc DOMA. Neméně důležitý přínos má pro samotné zdravotní sestry, kterým urychlí podávání dávek v potřebnou chvíli u pacientů DOMA
Děkujeme DÁRCŮM a ČSOB pomáhá regionům.