Adventní koncert ČT 17.12.2023

Tradiční předvánoční sbírku Adventní koncerty České televize vídáte na obrazovkách již 33 let. Adventní koncerty ČT pomáhají realizovat projekty neziskovým organizacím ze všech koutů České republiky. Od svého vzniku pomohly již 132 neziskovým organizacím, které si mezi sebou rozdělily více než 275 milionů korun.
Jedna z nejstarších veřejných sbírek v Česku pomáhá kontinuálně již od roku 1991. Výtěžek z Adventních koncertů si tradičně rovným dílem rozdělí čtyři vybrané neziskové organizace. Tentokrát Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě, které pomáhá lidem se zdravotním postižením, organizace Otevřená okna, která podporuje osoby se zdravotním postižením a napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit, Cesta životem bez bariér věnující se vzájemné integraci lidí se zdravotním postižením a zdravých a organizace MEDICA Třinec, která poskytuje hospicovou péči v domácím prostředí klientům na území Třince a v okolí.