K smrti dobré kafe

Je dobré znát svá práva na konci života, možnosti, podpory
a společně sdílet téma smrti a osobní zkušenost s ní…
O čem je setkávání „K smrti dobrý kafe“?
Jde o neformální setkávání lidí, které téma doprovázení, smrti, smysluplných rozloučení a všech vyvstávajících otázek okolo zajímá.
Sdílení a lidská sounáležitost od pradávna patří i k tématu smrti. Potkávat se a otevírat otázky, o kterých se běžně nemluví a hledat odpovědi – v sobě i ve zkušenosti druhých – to je záměrem setkávání u „K smrti dobrýho kafe“.
Mějme odvahu mluvit o smrti. Mějme odvahu přemýšlet o konečnosti, křehkosti i síle vlastního života.
Téma vždy vzejde z aktuální poptávky skupiny.
Vítání jsou všichni, kteří chtějí o smrti mluvit, něco se dozvědět, sdílet svůj příběh. Nebo „jen být“ a naslouchat – i ticho je v pořádku.
„K smrti dobrý kafe“ je volnou neziskovou aktivitou navazující na
K smrti dobrý festival.