Přihlášky spuštěny – zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí – akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT

Rozsah hodin: 41 vyučovacích hodin (2 hodiny zkoušky)

Místo: MEDICA Třinec, ul. Konská 197, 739 61

Aktuální termín realizace: TŘINEC, červen 2024 !!!!!!!

Pátek odpoledne, sobota, neděle, dva víkendy po sobě (31.5., 1.2.6 a 7,8,9.6.2024)

Vstupní požadavky: minimální věk 18 let, vzdělání min. SŠ s ukončeným středním vzděláním (dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů)

Cena: 5 000 osoba

Lektoři: Mgr. Libuše Koppová, Mgr. Radim Holek, Ing. Jana Vavrošová, MBA

Přihlášky můžete zasílat do 15.5.2024 zde:

https://www.medica3nec.cz/2021/01/28/zdravotnikzotavovacichakci/

Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích dle vyhlášky č. 422/2013 Sb. Ovládá a poskytuje první pomoc a uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcí pro děti a mládež.