SENIOŘI V DOMEČKU

V rámci projektu se zaměříme na osoby starší 60 let, kteří budou mít možnost opakovaných setkání v zázemí DOMEČKU Medica 3nec, kde se budou realizovat společné aktivity. Bude se jednat o aktivní setkávání za účelem činností např: pečení perníčků, šití nebo
háčkování, kreslení a psaní, besedy. V rámci měsíce října se pak uskuteční ke Dni seniorů jejich společná akce PAPUČOVÝ ples.
Na tento ples si senioři pozvou své rodinné příslušníky a přátelé.
Akce je realizována v rámci programu PROGRAM NA PODPORU ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA ROK 2024