NADACE ČEZ – POJĎME SI VYZKOUŠET ZACHRÁNIT ŽIVOT


MEDICA Třinec kromě hospicové a paliativní péče realizuje také osvětové a preventivní aktivity, jelikož si uvědomujeme, že tyto dvě oblasti spolu velmi souvisí. Naši pracovníci už 15 let školí první pomoc a prevenci. V současné době připravujeme školení, která jsou rozšířena i o problematiku COVIDu, jelikož jsme byli osloveni se žádostí o zařazení i tohoto tématu. Vysvětlujeme účastníkům, jak se mají lidé chránit, jak správně používat dezinfekci atd. Všechny tyto aktivity mají za cíl připravit děti ale i širokou veřejnost tak, aby věděli, jak zareagovat v situacích ohrožujících život. V rámci projektu chceme pořídit pomůcky pro nácvik oživovacích technik. Obvazové materiály, ochranné štíty, roušky, teploměry a obleky zakoupíme z vlastních zdrojů. Tyto pomůcky využijeme při realizaci zážitkových workshopů na ZŠ v Třinci a okolí, na příměstských táborech a na akcích pro širokou veřejnost. Tyto workshopy a akce budou bezplatné.

Je známo, že většina lidí si zapamatuje 10 % z toho, co čtou, 20 % z toho, co slyší, 50 % z toho, co slyší a vidí a 90 % z toho, co dělají. Proto předpokládáme, že děti si ze zážitkových workshopů odnesou hodně informací a dovedností, které budou moci použít. Pokud si člověk vyzkouší, jak reagovat v modelové situaci, je větší pravděpodobnost, že v reálném životě také zareaguje správně.

Akce, které budeme realizovat, jsou určené dětem základních škol, účastníkům příměstských táborů a široké veřejnosti. Chceme, aby co nejvíce dětí a mládeže mělo možnost seznámení se zásadami první pomoci. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat první pomoc a zda bude v okolí někdo, kdo ji bude umět poskytnout. Aktuální situace kolem koronaviru je pro mnohé stresující z důvodu neinformovanosti. My máme možnost zkušenosti předávat.

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: vavrosova.medica@seznam.cz , mobil: 739 590 289