Seniorky z Domova Nýdek napekly medaile na Běh pro hospic

Nádherná vůně se nesla Domovem pro seniory v Nýdku (https://www.ssmt.cz/domov-nydek/) při našem vstupu do budovy.

Dnes jsme se mohly připojit k báječným seniorkám, které se naplno pustily do pečení perníkových medailí pro účastníky akce Běh pro hospic MEDICA na podporu mobilní paliativní péče. Velmi děkujeme za příjemné odpoledne. Už nyní se těšíme na další setkání a povídání u kávy ❤️❤️❤️

DĚKUJEME rovněž vedení a zaměstnancům domova, za jejich účast a podporu.

Registrace na běh: https://www.medica3nec.cz/beh-pro-hospic/

Domov Nýdek získal certifikát odborného pracoviště

Domov Nýdek je odborně připraven poskytnout klientům a jejich rodinným příslušníkům podporu a pomoc při zvládání náročné životní fáze. Po absolvování ročního intenzivního školení, zaměřeného na paliativní péči o seniory, získalo zařízení certifikát „Pracoviště proškolené v paliativní péči“, který klientům garantuje poskytování vyššího standardu péče klienta v terminálním stádiu života.

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů/klientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci a vyrovnávají se s konečnou fází života svého či blízkého. Cílem je komplexní řešení bolesti a dalších příznaků nemoci – včetně psychických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou klienta a jeho blízké tížit. Fakticky se jedná o důstojné provázení osob v této náročné životní etapě, přičemž rozhodujícím faktorem je kvalita života.

Personál Domova Nýdek absolvoval v rámci dotace poskytnuté Nadací ČEZ deset akreditovaných kurzů na různá témata, související s paliativní péčí, jež byly završeny odbornou stáží v hospici, za což obdržel cenný certifikát „Pracoviště proškolené v paliativní péči“. V náročných chvílích tak personál dokáže chytit za ruku, pohladit, podpořit, tišit bolesti i trápení, a to maximálně citlivě a profesionálně. Rovněž klientům zajišťujeme řízenou vyváženou výživu ve spolupráci s nutričními terapeuty.

Úkony jsou pod pravidelnou kontrolou odborníků (supervizorů a týmu profesionálů). Cílem Domova Nýdek je neustálá práce na kvalitě sociální služby a všestranné spokojenosti jak uživatelů, tak jejich rodin. Zařízení vhodnou formou také pracuje na podpoře o pečující personál, s vědomím náročnosti a specializace jimi vykonávané práce.

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289