Rádi sdílíme…

Dnes jsme velmi rádi přijali pozvání paní doktorky k návštěvě v ordinaci, kde jsme mohli s celým týmem probrat informace k Mobilní paliativní péči Medica 3nec.

Velké poděkování patří paní MUDr. Ingrig Santariusové (praktická lékařka Obec Hrádek) a Santa Clinic s.r.o. za dary do Dobročinná aukce pro MEDICA.

Máte se na co těšit v nejbližších příspěvcích. 🤩

DĚKUJEME za sdílení.

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289