Výtěžek 85 360 Kč, děkujeme

Medica 3nec letos realizovala Běh pro hospic v
Vždy ve spolupráci s partnery:
Domov Nýdek Hluchová,
Pavel Turoň – Mise pro život
Obrovské poděkování za Vaši účast a podporu mobilního hospice MEDICA Třinec. Díky symbolickému startovnému jste letos
přispěli na provoz mobilní paliativní péče částkou 85 360 Kč.
Fyzicky Běh podpořilo přes 1 500 účastníků, DĚKUJEME!
MEDICA pomáhá nevyléčitelně nemocným strávit poslední dny života důstojně a doma. Mobilní službu poskytuje
bezplatně v Třinci, Českém Těšíně, Jablunkově, Pobeskydí a okolí i díky finanční podpoře jednotlivých měst a obcí.
Od roku 2011 působí zároveň jako mobilní hospic. V roce 2017 své služby rozšířila i o odborné sociální poradenství.
Od 2023 pak MEDICA Třinec nabízí i odlehčovací terénní službu.
V rámci zdravotní péče poskytuje pacientům mimo jiné bezplatné zapůjčení nezbytných zdravotních přístrojů.
Servis a údržba těchto přístrojů je nákladná, proto výtěžek získaný ze startovného bude použit na provoz mobilní paliativní péče.
Tato akce je pořádána v rámci celostátní kampaně www.behyprohospice.cz.
Většina lidí si přeje zůstat na konci života doma mezi svými. Mobilní hospice lidem toto přání plní.
Děkujeme, že pomáháte. ❤
Velké poděkování za natočení pozvánky na Běh pro hospic patří: Marek Grycz
Tadeuszovi Czaplovi
Renata Drössler
Patrik Cavoj
Libuše Koppová
David Novák
Jana Bruková a Gabriela Argalášová
HC Oceláři Třinec
Kooperativa Třinec
Velmi děkujeme úžasným dobrovolníkům, kteří pomohli zajistit organizaci akcí na tratích.
Za rok opět a zase …
Může jít o obrázek 1 osobě a textu
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
.