Zdravotník zotavovacích akcí

Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích dle vyhlášky č. 422/2013 Sb. Ovládá a poskytuje první pomoc a uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcí pro děti a mládež. Zdravotník zotavovacích akcí Akreditace: Ano Určeno pro: širokou veřejnost Oblast: […]

Obnova komunikace a spolupráce v týmu

Sociální práce musí reflektovat aktuální dění ve společnosti. Musí reagovat na změny, na nové podmínky i výzvy. Pandemický stav, kterému společnost v posledních měsících čelí, přinesl sociálním pracovníkům (SP) řadu problémů a nestandardních požadavků. Náročnost krizové situace se projevila nejen v samotné sociální práci, ale také v dovednosti jednotlivých pracovních týmů na ni pružně reagovat a činit adekvátní […]

Základy zdravovědy

 Zdravověda – to jsou dovednosti, které mohou pomoci zachránit život a objasnit účastníkům vzdělávání jevy, které se odehrávají přímo v našich tělech. V rámci sociálních služeb se jedná o nezbytnou součást každodenní praxe, kdy se musí pracovník v sociálních službách seznámit se základy zdravovědy, aby mohl pochopit proč klient potřebuje nezbytnou podporu. Co vše ovlivňují […]

Koučovací přístup jako nástroj pracovníka v sociálních službách

Kdo je Kouč, jaké jsou způsoby koučinku. Jak použít tuto metodu v rámci práce sociálního pracovníka. Koučovací přístup jako nástroj pracovníka v sociálních službách. Akreditace: Ano Určeno pro: sociální služby Oblast: sociální Rozsah hodin: 8 vyučovacích hodin Místo: MEDICA Třinec, ul. Konská 197, 739 61 Termín:  dohodou Cena: 1900 Kč / osoba (pouze pro skupiny […]

Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách zážitkovou formou

Jedná se o výuku základů první pomoci v teoretických, ale i praktických příkladech – modelových ukázkách. Výuka je zaměřena na získání teoretických poznatků a především na důkladné procvičování poskytování první pomoci. Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách zážitkovou formou Akreditace MPSV: Ano Určeno pro: sociální služby Oblast: sociální Rozsah hodin: 8 Místo: Třinec […]

Nevhodné pohybové návyky a jednostranné zatížení, škola zad

S účastníky kurzu Nevhodné pohybové návyky a jednostranné zatížení, škola zad se zamyslíme nad fenoménem dnešní doby, častými bolestmi zad. Nevhodné pohybové návyky a jednostranné zatížení, škola zad Akreditace MPSV:  Ano Určeno pro: sociální služby Oblast: zdravotní, sociální Rozsah hodin: 8 vyučovacích hodin Místo: MEDICA Třinec, ul. Konská 197, 739 61 Termín: dohodou Cena: 1 990 […]

Kurz první pomoci pro pracovníky v sociálních službách

Jedny z nejčastějších úrazů předvedených v praktických a modelových situacích. Jak je ošetřit, správné postupy. Použití obvazové techniky, dlah a dalších pomůcek. Kurz první pomoci pro pracovníky v sociálních službách Akreditace: Ano Určeno pro: sociální služby Oblast: zdravotní, sociální Rozsah hodin: 16 vyučovacích hodin Místo: MEDICA Třinec, ul. Konská 197, 739 61 Termín: dohodou Cena: […]