Zdravotník zotavovacích akcí

Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích dle vyhlášky č. 422/2013 Sb. Ovládá a poskytuje první pomoc a uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcí pro děti a mládež. Zdravotník zotavovacích akcí Akreditace: Ano Určeno pro: širokou veřejnost Oblast: […]

DPH pro územně samosprávné celky

DPH pro územně samosprávné celky Akreditace: Ne Určeno pro: úředníky Oblast: obce, města Rozsah hodin: 4 vyučovací hodiny Místo: MEDICA Třinec, Konská 197, 739 61 Termín: dle požadavku Cena: 990 Kč /osoba Lektor: Ing. Halina Novotná, MBA přihláška k registraci

Obnova komunikace a spolupráce v týmu

Sociální práce musí reflektovat aktuální dění ve společnosti. Musí reagovat na změny, na nové podmínky i výzvy. Pandemický stav, kterému společnost v posledních měsících čelí, přinesl sociálním pracovníkům (SP) řadu problémů a nestandardních požadavků. Náročnost krizové situace se projevila nejen v samotné sociální práci, ale také v dovednosti jednotlivých pracovních týmů na ni pružně reagovat a činit adekvátní […]

Manipulace s klientem, polohování a přemisťování

Obecná pravidla preventivního, korekčního polohování. Způsoby lokomoce TZP. Relaxační, stimulační a inhibiční prostředky. Klient na vozíku. Kondiční cvičení na židlích, prevence bolesti zad, způsoby tréninku mozkových funkcí. Manipulace s klientem, polohování a přemisťování Akreditace: Ne Určeno pro: sociální služby, zdravotníky, osoby pečující, širokou veřejnost Oblast: zdravotní, sociální Rozsah hodin: 4, 6, 8, 16 Místo: Třinec […]

Kurzy první pomoci pro FIRMY a podnikatelské subjekty

Nabídka kurzů první pomoci pro firmy a podnikatelskou sféru. Nabídka dle potřeba přímo na míru požadavku. Kurzy pro zaměstnance firem a podniků Akreditace: Ne Určeno pro: zaměstnance firem a podniků Oblast: veřejná Rozsah hodin: 4, 6, 8, 16 Místo: Třinec nebo dle dohody Termín: dohodou Cena: individuální Registrace kurzu

Základy zdravovědy

 Zdravověda – to jsou dovednosti, které mohou pomoci zachránit život a objasnit účastníkům vzdělávání jevy, které se odehrávají přímo v našich tělech. V rámci sociálních služeb se jedná o nezbytnou součást každodenní praxe, kdy se musí pracovník v sociálních službách seznámit se základy zdravovědy, aby mohl pochopit proč klient potřebuje nezbytnou podporu. Co vše ovlivňují […]

Řešení konfliktů

Pojem konflikt a jeho definice v praktických příkladech. Konflikt v pracovním, ale i rodinném prostředí. Zaměření na důsledky v případě neřešení situace. Řešení konfliktů Akreditace: Ne Určeno pro: sociální služby, zdravotníky, osoby pečující, širokou veřejnost Oblast: zdravotní, sociální Rozsah hodin: 4, 6, 8, 16 Místo: Třinec nebo dle dohody Termín: dohodou Cena: individuální Registrace kurzu

Koučovací přístup jako nástroj pracovníka v sociálních službách

Kdo je Kouč, jaké jsou způsoby koučinku. Jak použít tuto metodu v rámci práce sociálního pracovníka. Koučovací přístup jako nástroj pracovníka v sociálních službách. Akreditace: Ano Určeno pro: sociální služby Oblast: sociální Rozsah hodin: 8 vyučovacích hodin Místo: MEDICA Třinec, ul. Konská 197, 739 61 Termín:  dohodou Cena: 990 Kč / osoba Lektor: Mgr. Simona […]

Zvládání obtížných situací (prevence syndromu vyhoření)

Seznámení s oblastmi zvládánání obtížných situací, pojem sydrom vyhoření, prevence. Vše i v rámci praktických ukázek. Zvládání obtížných situací (prevence syndromu vyhoření) Akreditace: Ne Určeno pro: sociální služby, zdravotníky, osoby pečující, širokou veřejnost Oblast: zdravotní, sociální Rozsah hodin: 4, 6, 8, 16 Místo: Třinec nebo dle dohody Termín: dohodou Cena: individuální Registrace kurzu

Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách zážitkovou formou

Jedná se o výuku základů první pomoci v teoretických, ale i praktických příkladech – modelových ukázkách. Výuka je zaměřena na získání teoretických poznatků a především na důkladné procvičování poskytování první pomoci. Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách zážitkovou formou Akreditace MPSV: Ano Určeno pro: sociální služby Oblast: sociální Rozsah hodin: 8 Místo: Třinec […]